Nieuw huis?

Ga je verhuizen? Mail je oude en nieuwe adres en de ingangsdatum naar Administratie@thepostoffline.nl.

Mok winnen?

Ook deze keer worden van de advertentieposter op de achterpagina van The Post Offline vier mokken bedrukt. Eentje voor het redactiekeukentje in Eesterga, drie om te verloten onder de leden van The Post Offline. Wil jij in aanmerking komen voor zo’n rete-exclusieve mok? Stuur dan een mail met je naam, adres en lidnummer naar mok@thepostoffline.nl. Op 22 september worden de winnaars bekend.

Scheurder plaatsen?

Zelf een gratis Scheurder plaatsen in The Post Offline? Stuur je tekst per mail naar Advertenties@thepostoffline.nl. Vergeet niet je naam of Lidnr. te vermelden (alleen ter controle).

Boek winnen?

Meer lezen over het gelijkheidsdenken? Wij geven in samenwerking met auteur Frank Karsten drie exemplaren weg van het boek ‘De Discriminatie Mythe’ (ISBN 9781721935383). Winnen? Stuur dan een mail met je naam en adres naar boek@thepostoffline.nl. Op 22 september worden de winnaars bekend

Extra speldje?

Wil je een extra speldje of ben je je speldje kwijt, maak dan 7 euro over op bankrekeningnummer NL 58 INGB 0008 2758 89 t.n.v. The Post Offline o.v.v. ‘speldje’. Vergeet niet je naam en adresgegevens te vermelden.

Boos? Blij?

Kom maar door met je boze brieven. Of gewoon met je mening. We kunnen immers niet genoeg lezerspost krijgen! Probeer het op max. 200 woorden te houden, onderteken met je echte naam, een pseudoniem of je Lidnr. en mail naar: lezerspost@thepostoffline.nl.

2018-08-24T14:39:27+00:00