Wil je een extra speldje of ben je je speldje kwijt, maak dan 7 euro over op bankrekeningnummer NL 58 INGB 0008 2758 89 t.n.v. The Post Offline o.v.v. ‘speldje’. Vergeet niet je naam en adresgegevens te vermelden.